Stangeland soma skole

Stangeland soma skole

By: Pleohost On: 22-Nov-2017
Soma – Wikipedia

Soma – Wikipedia

Riksvei 509 går gjennom hele bydelen, fra Sola grense til Stangeland bydel, og er. Soma skole er eneste barneskole, og Soma kapell er seremonikirke i Gand. Besøksadresse, Besøksadresse Stangeland skole Solaveien 84, 4316 Sandnes. Postadresse, Besøksadresse Soma skole Sandnesveien 306, 4312 Sandnes. Soma og Stangeland skoler har felles rektor. For å regnestykket til å gå opp, må han i år overføre 1,7 millioner kroner fra Stangeland til Soma.

Soma-Stangeland - Kontakt oss - Minskole.no

Soma-Stangeland - Kontakt oss - Minskole.no

Resultatenheten Soma-Stangeland skole er en samorganisert skole bestående av to skoler med felles ledelse. Soma er en fådelt barneskole med ca 60 elever. Beregnet ankomst til Stangeland skole er 14.30. Rett til et godt skolemiljø. Stortinget har vedtatt nytt regelverk om retten til et godt skolemiljø. Det nye regelverket. Ved skolestart dette året er vi 33 lærere, 4 miljøterapeuter, x fagarbeidere og x assistenter ansatt. I administrasjonen er vi til sammen på begge skolene 1 rektor.

Soma Stangeland skole - YouTube
Soma Stangeland skole - YouTube

Feb 2015. Kort intro i forbindelse med Dialogkonferanse i Sandnes kommune 24. april 2015 - Kompetansedeling for ledere i Sandnesskolen. Multi. Ny plass, si opp, endre SFO. Skolefrukt. Skolemelk. Lusefritt Norge. Slik blir du kvitt LUS. Skolerute 2015 -2016.

Stangeland soma skole
Rating 4,2 stars - 956 reviews